Regulamin korzystania z Naszych usług:

Regulamin korzystania z usług salonu Positive Beauty & Spa Karolina Kulczyk

1. Wszystkie usługi są świadczone przez wykwalifikowany personel, stacjonarnie, w Kielcach, przy ulicy Źródłowej 2/9 i ul. Bodzenstyńskiej 10/102.
2. Pracownicy salonu wykorzystują tylko najwyższej jakości narzędzia i produkty.
3. Produkty i narzędzia jednorazowe są używane tylko raz. Produkty i narzędzia wielokrotnego użytku, po każdym użyciu są myte, dezynfekowane i sterylizowane.
4. W celu skorzystania z usług salonu wymagana jest wcześniejsza rezerwacja.
5. Rezerwacji można dokonywać:
a) telefonicznie pod numerami telefonu 535-574-864, lub 535-518-497.
b) online za pomocą aplikacji messenger
c) osobiście w siedzibie salonu.
6. W celu potwierdzenia rezerwacji wymagana jest szpłata zadatku który wynosi 20% wartości wizyty, jednak nie mniej niż 20 zł.
7. Wpłatę zadatku można dokonać
8. a) osobiście,
9. b) dokonując szpłaty na konto salonu: 90 1050 1764 1000 0097 2024 8252, w tytule szpisując datę i godzinę rezerwacji. Po potwierdzeniu otrzymania szpłaty klient otrzymuje potwierdzenie sms.
10. Na szpłatę zadatku każdy klient ma 24 godziny. Po upływie tego czasu i braku szpłaty uznaje się, że klient zrezygnował z usługi i termin jest dostępny dla innych.
11. Wszelkie zmiany w rezerwacji należy dokonywać najpóźniej 24 godziny przed wyznaczoną wizytą.
12. Osoba która nie pojawi się na umówionej wizycie, nie informując o tym salonu, traci szpłacony zadatek.
13. Wszelkie reklamacje uwzględniane są najpóźniej 7 dni od daty wizyty.
14. Reklamacji nie podlega kształt, kolor i długość paznokcia, do którego ewentualne zastrzeżenia trzeba zgłaszać w trakcie wykonywania usługi.
15. W przypadku spóźnienia się na umówioną godzinę wizyty, personel ma prawo odmówić wykonania usługi. Zadatek szpłacony na taką wizytę również przepada.
16. Salon gromadzi dane osobowe klientów w celu realizacji usług świadczonych w salonie. Dane klientów nie są udostępniane ani sprzedawane firmą i osobą postronnym.
17. Dostęp do danych osobowych klientów posiadają tylko pracownicy salonu, którzy zobowiązani są do zachowania poufności.
18. W przypadku masaży, usług podologicznych oraz kosmetycznych, klient zobowiązany jest do podania dodatkowych informacji dotyczących zdrowia. Podanie tych informacji jest niezbędne do oceny, czy nie występują przeciwskazania do zabiegu.
19. W przypadku odmowy podania danych osobowych wizyta nie może być realizowana.
20. Podczas wizyty mogą zostać wykonane zdjęcia stylizacji paznokci, stylizacji brwi i rzęs. Zdjęcia te mogą zostać upublicznione na stronie internetowej, oraz w mediach społecznościowych, bez wskazania do kogo należą przedstawione stylizację.
21. Osoba która nie wyraża zgody na publikacje zdjęć ze swoich stylizacji, musi powiadomić o tym salon, w sposób pisemny.
Regulamin korzystania z Voucherów podarunkowych salonu Positive Beauty & Spa Karolina Kulczyk
1. Salon prowadzi sprzedaż Voucherów podarunkowych, nazywane też Kuponami Podarunkowymi.
2. Vouchery podarunkowe sprzedawane są na określone usługi, i/lub na określoną kwotę.
3. Voucher może wykorzystać tylko osoba na którą został wystawiony.
4. Data ważności każdego Kuponu Podarunkowego wynosi 6 miesięcy od daty zakupu.
5. Osoba kupująca Voucher zobowiązana jest do podania swoich danych osobowych.
6. Istnieje możliwość otrzymania faktury, w przeciwnym wypadku zostaje wystawiony paragon.
7. W przypadku zagubienia Vouchera możliwe jest wydanie duplikatu, na podstawie paragonu, oraz po podaniu danych osobowych osoby kupującej.
8. Osoba obdarowana umawia osobiście termin wizyty.
9. W celu finalizacji wizyty, osoba obdarowana Voucherem musi okazać go obsłudze.
10. W przypadku braku Vouchera, klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wizytę.
11. Posiadacz Vouchera nie musi okazywać paragonu.
12. Voucher nie podlega wymianie na równowartość w gotówce, ani nie może być wymieniony na inną usługę.
13. Salon nie przyjmuje kuponów, voucherów ani innych podobnych kart podarunkowych, wydanych przez inne firmy.
14. Kupon podarunkowy jest realizowany tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty.
Postanowienia ogólne.
1. Każda osoba korzystająca z usług salonu Positive Beauty & Spa Karolina Kulczyk musi zapoznać się z niniejszym regulaminem.
2. Korzystanie z usług salonu, oznacza akceptacje całego regulaminu.
3. Osoby które nie akceptują postanowień regulaminu, nie korzystają z usług świadczonych przez salon.
4. Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji, tj. od 19.11.2021, do odwołania, bądź zmiany na inn